2015

What Is Wrong with the West’s Economies?

2015-07-24 The New York Review of Books (New York Times)

Nobelpristagaren Edmund S. Phelps skriver att "låter vi lönerna sjunka till den nivå marknaden tar dem, och sedan tillhandahåller ett  "skyddsnät" ... missar vi att många människor vill göra något med sina liv förutom att konsumera. De vill delta i ett samhälle där de kan samverka och utvecklas". Phelps refererar till en studie av Stanley Fischer and Assar Lindbeck (IFN): “Great Productivity Slowdown” .

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se