2015

Fler enkla jobb

2015-07-29 Uppsala Nya Tidning

Fler utlandsfödda måste snabbare komma i arbete, skriver Anton Wemander Grahm och Michaela Björnebäck, Liberala ungdomsförbundet, i en debattartikel i UNT. De refererar till Andreas Bergh, IFN, som "menar att länder som har lägre kollektivavtalstäckningsgrad och större lönespridning har fler utlandsfödda i arbete".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se