2015

Forskare: ”Invandringens effekt på skolresultatet kräver krafttag”

2015-07-29 TV4

I en notis refererar TV4 till Gabriel Heller Sahlgrens artikel om skolresultat på DN Debatt. "En stor del av tappet i de senaste årens Pisa-undersökningar kan förklaras av en bristande anpassning mellan skol- och invandringspolitik."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se