2015

Repliker: ”Endast en statlig skola kan säkra kvalitet för alla grupper”, med flera

2015-07-29 och 2015-07-30 Dagens Nyheter

Gabriel Heller Sahlgren, IFN, skriver på DN Debatt att när Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000–2012. Han menar att skolpolitiker behöver läggas om. En rad repliker till inlägget har publicerats på DN Debatt:

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se