2015

Ansvaret för skolkrisen är politikernas och kan inte lastas över på invandrarbarnen

2015-07-30 Allehanda med flera

I en ledare skriver Petter Bergner, Mittmedia,  om Gabriel Heller Sahlgrens rapport ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa”. Han "kritiserar ett för långt gånget elevinflytande och en för svag styrning. Han efterlyser omfördelade resurser ..." Artikeln avslutas: "Auktoritet, styrning. Receptet luktar onekligen ganska folkpartistiskt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se