2015

Biting the hand that houses them

2015-07-30 San Francisco Examiner

Höga hyror i San Francisco med omnejd och en debatt om hyresreglering är ämnet för ett debattinlägg av Michael Farren, forskare på George Mason University. Han förklarar att flertalet ekonomer menar att hyresreglering hämmar bostadsbyggande och motivation för underhåll på befintliga fastigheter. Farren citerar Assar Lindbeck, Stockholms universitet och IFN:  "Näst efter att bomba är hyresregleringen det mest effektiva sättet att förstöra städer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se