2015

Bra under-visning ger jämlikhet

2015-07-30 Karlskoga Tidning/NWT med flera

”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa” är författad av Gabriel Heller Sahlgren. Karlskoga Tidning publicerar en ledare av Erik Hagströmer (SNB): "Att prestationsskillnaden mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är större i Sverige än OECD-snittet går knappast att skylla på att det svenska språket skulle vara särdeles svårgripbart. Föga förvånande består OECD:s kritik främst i att kvalitén på undervisningen i klassrummen måste höjas, vilket forskning visar underlättas av strukturerad och lärarledd undervisning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se