2015

Det är inte invandrarnas fel att skolan är dålig

2015-07-30 Smålandsposten

Smålandsposten publicerar en ledare med anledning av en IFN-rapport av Gabriel Heller Sahlgren. Tidningen resonerar kring skälen till att invandringens negativa påverkan på skolan kan ha uppfattats som en hemlighet. Smp förklarar att alliansregeringen "hävdade att det saknades belägg för en påverkan på skola. I efterhand kan det framstå som om dåvarande Erik Ullenhag (FP) aktivt försökte vilseleda människor, vilket säkerligen underlättade SD tillväxt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se