2015

En skola också för invandrare

2015-07-30 Norrköpings Tidningar

I en ledare kommenterar NT en IFN-rapport av Gabriel Heller Sahlgren. Tidningen menar att han presenterar några intressanta slutsatser: "Resurstilldelning och undervisningsmetoder har stor betydelse för svagpresterande elevers resultat. Få andra länder inom OECD har valt modeller med så stort elevinflytande som Sverige, men priset för en mindre lärarledd och auktoritativ skola får svagpresterande elever med sämre hemförhållanden betala oavsett härkomst."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se