2015

Skolan behöver struktur

2015-07-30 Hallandsposten

Hallandsposten skriver i en ledarkrönika att "den svenska skolan behöver helt enkelt mer struktur – och mindre eget arbete och 'demokratifrämjande' satsningar på elevinflytande". Skribenter anser att "föräldrar som fortfarande inte kan kommunicera på svenska – hur ska de hjälpa sina barn med skoluppgifterna? Vardagen blir ostrukturerad. Det är klart att sådana elever inte tjänar på den allt mer individanpassade undervisningen eller elevinflytandets påverkan på lektionerna."

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se