2015

Skolproblemet är större än etnicitet

2015-07-30 Expressen

Expressen publicerar en ledare med anledning av Gabriel Heller Sahlgrens IFN-rapport "Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa": "Förekomsten av skolor där knappt någon har svenska som förstaspråk kommer att sätta djupa, ojämlika spår. Nyanländas skolintegration måste fungera. Det gör den långt ifrån alltid, enligt Skolinspektionen. Och dessvärre hamnar många nyanlända (och trångbodda) i utanförskapsområden. Denna utveckling måste brytas."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se