2015

Stärk nyanlända elever

2015-07-30 Dagens Nyheter

DN skriver i en ledare men anledning av ett inlägg på DN Debatt av Gabriel Heller Sahlgren, IFN. Tidningen skriver att även Skolverket pekat på sämre skolresultat för nyanlända elever. "Både Heller Sahlgren och Skolverket har rätt: En förändrad elevsammansättning förklarar inte att resultaten har försämrats – trenden är kraftigt negativ för elever med svensk bakgrund också – men det visar varför de har försämrats så snabbt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se