2015

En skola för just dig

2015-07-31 Karlskoga-Kuriren/NWT

I en ledare (ursprung Widar Andersson, Folkbladet) skriver Karlskoga-Kuriren om Gabriel Heller Sahlgrens rapport "Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa". Ledaren inleds: "Det krävdes en ung doktorand från London School of Economics i samarbete med Institutet för Näringslivsforskning för att få upp några beforskade siffror om sambanden mellan asylinvandring och Pisaresultat på bordet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se