2015

”Lärarnas situation det som påverkar mest”

2015-07-31 Skolvärlden

Skolvärlden skriver att "LR och Skolverket drar inga stora växlar på den forskningsrapport och artikel på DN debatt som pekar ut invandring som ett viktigt skäl till Sveriges ras i PISA-rankningen". Den åsyftade artikeln är skriven av Gabriel Heller Sahlgren, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se