2015

Signerat Ansträngning ger inga garantier

2015-08-01 Hallandsposten med flera

En text av Karin Rebas, Liberala nyhetsbyrån, publiceras i Hallandsposten och Eskilstuna-Kuriren. Hon skriver, på tal om integration in i det svenska samhället,  "att avfärda duktighet med förakt är något som den trygga medelklassen kan unna sig ..." Rebas hänvisar till forskning av Gabriel Heller Sahlgren, IFN, som visar "ett samband med den svenska skolkulturen med en stor andel eget arbete – något som kan missgynna minoriteter och elever från svåra förhållanden".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se