2015

Ekonomer och forskare: Det svenska skattesystemet är förlegat

2015-08-02 SR/Ekot ekonomi

"Allt fler ekonomer och skatteforskare tycker att det svenska skattesystemet är förlegat och måste reformeras" förklarar Ekonomiekot. Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, intervjuas. Bergh förklarar att "Skatteplaneringen kommer att öka, missnöjet med ett krångligt och allt mer otidsenligt skattesystem kommer att öka och på sikt kommer det kunna leda till ökat fusk och svartarbete,"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se