2015

Klassklyftorna i skolan blir allt djupare

2015-08-04 ETC

Med anledning av en artikeln i DN och en rapport av Gabriel Heller Sahlgren, IFN, ("Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa") intervjuas utbildningsminiter Gustav Fridolin. Han förklarar att "den konstaterar det vi redan vet, att kunskapssänkningen inte kan förklaras med flyktingmottagningen. Det hade så klart varit väldigt enkelt om det var så, men om vi tog bort alla som växer upp i ett hem där man inte pratar svenska så kvarstår 70 procent av de snabba sänkningarna. Det är tydligt att vi har ett systematiskt problem i den svenska skolan och det kan inte förklaras med flyktingmottagandet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se