2015

Vad är skattetryck och vem betalar mest skatt?

2015-08-06 ETC

I en artikel i ETC förklaras vad skattetryck är. I detta sammanhang nämns Assar Lindbeck, Stockholms universitet och IFN: "När skattekvoten var som högst i början på 1990-talet motsvarade de offentliga utgifterna nästan 70 procent av BNP. Detta togs av exempelvis professor Assar Lindbeck som bevis för att vi hade ett ”skattetryck” på 70 procent".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se