2015

Skolans problem tar inte sommarlov

2015-08-11 Norrköpings Tidningar

I en ledare skriver NT om Gabriel Heller Sahlgrens rapport ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa”. NT skriver: "Han påtalar att extra resurser till skolor med stor andel barn med flyktingbakgrund möjligtvis kan vara ett tänkbart stöd ... Utan att helt göra huvudmannaskapet statligt kanske en del av problemlösningen kan vara att öronmärka skolpengen till kommunerna så att åtminstone den ekonomiska grunden för skolan är lika var du än råkar bo i landet?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se