2015

Lita på samhället, lyckas i arbetslivet!

2015-08-12 Forte Magasin

Forte finansierar forskning "för människors hälsa, arbetsliv och välfärd". I senaste numret av Forte Magasin presenteras forskning av Martin Ljunge, IFN. Han har studerat i vilken mån moral och etik förs över från föräldrar till barn. Han har kommit fram till att familjen är avgörande för att forma moraliska och omtänksamma individer. Ljunge har dessutom kunnat slå fast att individer med hög tillit till samhället i högre utstäckning har kvalificerade jobb, ett högre entrepenörskap och bättre hälsa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se