2015

KI säger sitt om helig ko

2015-08-13 TT/Svenska Dagbladet med flera

Nu är det dags för Konjunkturinstitutet att ge sin syn på hur mycket staten egentligen behöver spara i ladorna, skriver TT i en artikel som publiceras i 30-talet tidningar. Lars Calmfors, IFN, intervjuas och säger bland annat att "de flesta ekonomer gör bedömningen att det är osannolikt att vi skulle behöva en så stor buffert".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se