2015

Det handlar om jobben, dumbom

2015-08-15 Ystads Allehanda med flera

I en ledare författad av Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyrån, konstateras att "för den som vill se en generös flyktingpolitik är jobbfrågan central". Dahl förklarar att "en av grunderna för svensk arbetsmarknad har varit tanken att företag som bara kan erbjuda enkla jobb ska slås ut, för att på så sätt uppmuntra framväxten av mer avancerade jobb". Han hänvisar till Andreas Bergh, IFN, som konstaterat att det "fungerade länge relativt väl. Med stor invandring från fattiga länder slår det aktiva motverkandet av låglönejobb dock tillbaka".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se