2015

Raseri mot Metros toppnyhet om SD

2015-08-20 Dagens Media

"Metro slår idag fast att Sverigedemokraterna är Sveriges största parti. Det väcker ont blod i sociala medier" skriver Dagens Media. Tidningen skriver om företaget Yougov som utfört opinionsundersökningen och citerar Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet. Han förklarar att i ett tidigare fall "medgav [Yougov] att det var fel i undersökningen".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se