2015

Gör plats för fler

2015-08-22 Trelleborgs Allehanda med flera

"Det måste finnas plats för fler i det svenska samhället" skriver Trelleborgs Allehanda i en ledare. Skribenten pekar på lokala protester mot att det byggs flyktingboenden men även andra bostäder. Assar Lindbeck, IFN, citeras: "att bostadsmarknaden och arbetsmarknaden har en insider/outsider-karaktär, det vill säga att skillnaden mellan att ha en egen bostad eller inte är väldigt stor, liksom att ha ett jobb eller inte."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se