2015

Kvartett tar tempen på arbetsmarknaden

2015-08-26 Entreprenör

Tidskriften Entreprenör skriver om det nyinrättade Arbetsmarknadsekonomiska rådet som leda av Lars Calmfors, IFN. I kvartetten/rådet ingår även Per Skedinger, IFN. "Uppgiften är att få arbetsmarknaden att fungera bättre" skriver tidskriften.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se