2015

Skoleforskning er en risikosport

2015-08-26 NRK

Magnus Takvam, politisk kommentator på norsk tv, skriver om problemen med att jämföra skolresultat. "Ett exempel på forskning och felkällor är det finska skoleundret. Många minns den sensationella resultat finländska eleverna fick i den första PISA-undersökningarna... Vad var den finska lösningen? I korthet: Finlands unika kulturella och politiska historia, inte de moderna skolreformer som många försökte motivera framgång. Skolan forskaren Gabriel Heller Sahlgren [affilierad till IFN] är en av många som har påpekat detta."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se