2015

Björklund går ännu längre åt höger

2015-08-27 Sundsvalls Tidning

Sundsvalls Tidning skriver om Jan Björklunds sommartal och fokuseringen på bostadspolitik. ST skriver: "Det finns inget kvar av den Bertil Ohlinska hållning som enligt Assar Lindbeck [IFN] och DN:s ledarsida i tisdags, i tidigt 60-tal hindrade Socialdemokraterna att avskaffa den hyresreglering som införts under kriget."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se