2015

Avtalsrörelse: Flera argument för att avstå löneökningar - Calmfors

2015-08-31 Affärsvärlden/SIX News

Affärsvärlden skriver om ett seminarium på SNS där Lars Calmfors, IFN, deltog. Calmfors "ser goda argument till att jämviktssysselsättningen på lång sikt gynnas av lägre löner. På kort sikt kan dock sysselsättningen i nuvarande konjunkturläge gynnas av lite högre löneökningar, snarare än för låga",

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se