2015

Romutetaanko yleissitovuus?

2015-08-30 Taloussanomat

I ett reportage från ett seminarium på Economicum i Helsingfors citeras Per Skedinger, IFN. Skedinger har tillsammans med Roope Uusitalo, University of Jyväskylä, och Petri Böckerman, TTT och University of Turku, skrivit en rapport och jämfört anställningstryggheten i företag i Sverige och Finland.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se