2015

Ett lands välfärdsnivå har ingenting med folkmängd att göra

2015-09-01 Trelleborgs Allehanda

Mattias Karlsson, politisk redaktör på Trelleborgs Allehanda svarar på en tidigare publicerad krönika. Det handlar om huruvida "möjligheterna till en bättre välfärd ökar, i takt med att befolkningen blir större". Mattias Karlsson hänvisar bl.a. till Assar Lindbeck , IFN och Stockholms universitet: "I ett samhälle finns alltid ett visst behov av enkla tjänster, men med en onödigt stor låglönesektor kommer inte längre att finnas skattebasen för generella välfärdstjänster på nuvarande nivå."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se