2015

Företagen ska inte hjälpa Riksbanken

2015-09-02 Dagens Industri

I en ledare frågar DI för vems skull finns Riksbanken? Tidningen hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, förordat "löneökningar på runt 3 procent. Hans argument var att låga löneökningar riskerar att stärka kronan och därmed slå mot exportindustrin. Och med dagens räntenivåer har Riksbanken då inte något verkningsfullt motmedel". DI avslutar: "Att be den marknad man intervjuar om inflationsförväntningar att rätta sig i ledet är att ta ytterligare ett steg från uppdraget. Det är ett helt bakvänt resonemang."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se