2015

Korruption driver på migration

2015-09-03 Forskning & Framsteg

Inom migrationsforskning talar man om push- och pullfaktorer, skriver Forskning & Framsteg. Tidningen  skriver om forskning av Andreas Bergh och Therese Nilsson, IFN: "... dåliga samhällsinstitutioner är en viktig pushfaktor. Korruption, politisk instabilitet och dåligt företagsklimat driver bort människor, och på samma sätt attraherar länder med låg korruption, politisk stabilitet och bra företagsklimat migranter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se