2015

Skattehöjningar och sysselsättningen

2015-09-07 TV4

TV4 har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, om vad aviserade skattehöjningar kommer att innebära för sysselsättningen. Han förklarar att det "i första hand är skatt på arbete som höjs" och att "det kommer att slå mot sysselsättningen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se