2015

Studieavgifter är inget hinder för klassresor

2015-09-07 Lundagård

Philip Norrman, utbildningspolitisk krönikör, skriver att "införandet av en studieavgift höjer kvaliteten och stärker drivkrafterna för att välja rätt utbildning". Han hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN, som visar "att sambandet mellan studieavgift och en ökad social snedrekrytering inte existerar". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se