2015

Duktighet under lupp

2015-09-08 Norra Västerbotten

I en krönika på ledarsidan skriver Karin Rebas, generalsekreterare för Bertil Ohlin-institutet, "2015 tycks vara året då duktigheten gång på gång hamnar under lupp". Hon refererar till studier om skolresultat av Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN: "Enligt Heller Sahlgren har det ett samband med den svenska skolkulturen med en stor andel eget arbete – något som kan missgynna minoriteter och elever från svåra förhållanden".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se