2015

11 really good reasons why your country should have a monarchy

2015-09-09 Business Insider med flera

Business Insider har sammanställt en lista med elva anledningar till att monarki är att föredra. En av dessa bygger på forskning av Andreas Bergh, IFN, och Christian Bjørnskov, affilierad till IFN. De finner att "social trust is higher in monarchies".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se