2015

Johan Schück: Riksbanken riskerar att förlora lönestriden

2015-09-10 Dagens Nyheter

"Inför kommande avtalsrörelse räknar Riksbanken med löneökningar som överträffar vad både arbetsgivarna och facket väntar sig. Prognosen verkar inte realistisk. Men detta är vad som krävs om inflationsmålet ska kunna nås" skriver Johan Schüc k. Han refererar till Lars Calmfors, IFN, som "argumenterat för ett treårsavtal med större löneökningar under 2016 för att lyfta inflationen och gradvis komma ifrån nuvarande minusränta – mot lönerna sedan höjs mindre under 2017 och 2018".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se