2015

Välj om, välj rätt

2015-09-10 Fokus

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är ny krönikör i Fokus. Han skriver i sin första krönika om flyktingströmmen och  resursfördelningen mellan skolor. Vlachos anser att statbidrag i högre utsträckning bör viktas efter elevernas socioekonomiska och språkliga förutsättningar. "Antagningssystemet till främst friskolor bör också ses över." Vlachos skriver att "ett rimligt sätt att fördela platserna vore att låta lotten fälla avgörandet ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se