2015

”Mytpolisen granskar inte personer”

2015-09-11 Dala-Demokraten

På ledarsidan refererar Dala-Demokraten en debatt om den s.k. Östersundsstudien där två identiska äldreboenden (privat och kommunal) jämfördes. Studien fann att det privata alternativet lyckades bättre på åtta av tio kvalitetsparametrar. Tidningen refererar till forskning av Henrik Jordahl, IFN: "... skriver i en ESO-rapport att äldreomsorg lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar och konkurrens mellan olika utförare".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se