2015

”Digitaliseringens effekter underskattas”

2015-09-13 Svenska Dagbladet

Digitaliseringen innebär en mikroekonomisk revolution för företag och konsumenter. Och kraften i förändringen är missförstådd och underskattad i våra policyinstitutioner, skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, i Svenska Dagbladet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se