2015

Avståndet mellan migranter och infödda riskerar öka

2015-09-17 Dagens Samhälle

"Det [är] ofrånkomligt att de kulturella egenskaper som en gång orsakat [migranternas] problem många gånger bärs upp av migranterna. Forskningen visar att en för långsam anpassning ökar risken att dysfunktionella kulturella egenheter får ett nytt och långt liv i invandringslandet, skriver Thomas Gür i Dagens Samhälle. Han hänvisar till forskning av Martin Ljunge, IFN: "... den tillit till andra männi­skor som individer ger uttryck för, uppvisar ett starkt samband med den nivå av tillit som man kan påvisa i moderns ursprungsland".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se