2015

Sagan om Pomperipossas återkomst

2015-09-17 Dalarnas Tidningar med flera

I en ledare skriver Dalarnas Tidningar med flera att "Sverige får när regeringens skattehöjningar träder i kraft återigen världens högsta marginalskatt". Skribenten hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, har bland annat skrivit: "Flera beräkningar tyder på att en slopad värnskatt på sikt skulle finansiera sig själv till följd av positiva effekter på arbetsutbudet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se