2015

”Att hålla nere lägstalönerna ger jobb för utlandsfödda”

2015-09-18

DN Debatt skriver Anna-Karin Hatt och Azita Shariati, Almega, att "höga lägstalöner slår mot grupper med svag ställning på arbetsmarknaden och gynnar inte integration och kompetensförsörjning. Vi har nu ett ansvar i avtalsrörelsen att inte höja nivån." Skribenterna hänvisar till forskning på IFN som "pekat på ett starkt samband mellan höga kollektivavtalade minimilöner för enklare jobb och ökad arbetslöshet bland invandrade".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se