2015

Dags att låna, Magdalena Andersson

2015-09-18 Dagens Arena

Fyra SSU-företrädare ger råd till regeringen på Dagens Arena: "I en tid där högerextrema alternativ växer sig starkare kan inte åtstramning fortsätta vara ledordet i svensk ekonomisk debatt." De hänvisar till Lars Calmfors, IFN, tidigare ordflrande flr Finanspolitiskarådet: "Ska man bedöma statsfinansernas hållbarhet utifrån framtida skuldmål bör det göras i termer av statsskuld netto och inte brutto.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se