2015

Darum lesen finnische Schüler plötzlich schlechter

2015-09-19 Tages-Anzeiger

Den schwieziska tidningen Tages-Anzeiger skriver på kultursidan att de finska skolors framgångar i tidigare pisaundersökningar "baseras inte på moderna undervisningsmetoder, utan en auktoritär tradition". Tidningen baserar artikeln på forskning av Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se