2015

Välkommen tillbaka, Pomperipossa

2015-09-20 Dalarnas Tidningar

Dalarnas Tidningar skriver i en ledare "Sverige får när regeringens skattehöjningar träder i kraft återigen världens högsta marginalskatt." Tidningen förklarar att avskaffad värnskatt "skulle göra Sverige mer attraktivt som arbetsmarknad för arbetstagare med spetskompetens". Lars Calmfors, IFN, citeras: "Flera beräkningar tyder på att en slopad värnskatt på sikt skulle finansiera sig själv till följd av positiva effekter på arbetsutbudet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se