2015

1,75 miljoner/år till iPads. Men alla barn är inte iBarn.

2015-09-21 Kristianstadsbladet

I en ledare förklarar Kristianstadsbladet att "skolresultaten i Kristianstad var bland de sämsta i landet i årskurs 6". Tidningen skriver vidare att "Kristianstad tar emot fler nyanlända elever i sina skolor än jämförbara kommuner" och hänvisar till forskning av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN: "Om PISA-mätningarnas urval begränsas till elever med svensk bakgrund försvinner 29 procent av resultatförsämringen..." 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se