2015

Förvillelsernas decennier

2015-09-21 Tidningen Kulturen

Anders Björnsson skriver om Johan Wennströms bok "Lärare utan frihet" (Samhällsförlaget 2014). Det handlar om "avskaffandet av det intellektuella lärandet som ett led i människoblivandet" skriver Björnsson som finner Wennströms analys "tämligen övertygande. Hans bok, som har undertiteln "När vänstern och högern kidnappade lärarprofessionen", reser i sin tur en mera övergripande och generell fråga: hur nyvänsterns och nyhögerns tankefigurer i långa stycken har varit överensstämmande".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se