2015

”Riktade bidrag hjälper inte svaga kommuner”

2015-10-02 Skolvärlden

I en artikel skriver Skolvärlden om att "ett av statens recept mot svenska skolans fallande resultat och minskade likvärdighet är riktade statsbidrag. Men SKL är kritisk mot bidragsformen". I detta sammanhang citeras Jonas Vlachos, affillierad till IFN, som i en tidigare intervju förklarat att det inte finns några garantier "för att kommunerna använder pengarna till ändamålet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se