2015

”Avgörande att industrins löner förblir riktmärke”

2015-10-05 Svenska Dagbladet

I en debattartikel i SvD skriver bland andra Cecilia Hermansson, forskare KTH och senior ekonom Swedbank, om att "Industrins ekonomiska råd  pekar på vikten av att behålla industrilönerna som norm för andra sektorers löner". Lars Calmfors, IFN och ordförande för Arbetsmarknadsekonomiska rådet, citeras: "... att högre löneökningstakt skulle driva upp inflationen snabbare, vilket skulle sänka realräntan med bibehållen nominell räntenivå".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se